Zespół Badawczy Dynamiki i Modelowania

Kierownik Zespołu

Avatar

Dariusz Pyka

dr inż., adiunkt, Kierownik zespołu

Profesorowie

Avatar

Krzysztof Jamroziak

dr hab. inż., profesor PWr

Avatar

Mirosław Bocian

dr hab. inż., profesor PWr

Avatar

Stanisław Piesiak

Emerytowany profesor

Doktorzy

Avatar

Jakub Słowiński

dr inż., adiunkt

Avatar

Maciej G. Panek

dr inż., adiunkt

Avatar

Dorota Aniszewska

dr inż., adiunkt

Avatar

Grażyna Ziętek

dr inż., adiunkt

Avatar

Wojciech Myszka

dr inż., adiunkt

Doktoranci

Zainteresowania badawcze:

  • Pękanie materiałów
  • Proces degradacji stali długo eksploatowanych
  • Projekt eksperymentów
  • Zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym
  • Identyfikacja parametrów w układach biologicznych
  • Emisja akustyczna i jej zastosowania
  • Eksperymentalna analiza modalna
  • Identyfikacja nieliniowych układów dynamicznych
  • Chaos w nieliniowych układach dynamicznych i multiplikatywnych układach dynamicznych
  • Automaty komórkowe i fraktale stosowane w modelowaniu powstawania defektów w materiałach