Jakub Słowiński

Jakub Słowiński

dr inż., adiunkt

Dr inż. Jakub J. Słowiński w latach 2000-2005 jako student Wydziału Podstawowych Problemów Techniki kształcił się na kierunku Inżynieria Biomedyczna. W latach 2003-2005 równolegle, w ramach Indywidualnego Toku Studiów, uczestniczył w zajęciach prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej (obecnie Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów). Prace dyplomową pt. „Analiza procesów formowania wewnętrznej struktury tkanki gąbczastej kości piszczelowej” zrealizował pod opieką dr inż. Krzysztofa Ścigały.

W roku 2005 rozpoczął studia doktoranckie w ówczesnym Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (obecnie Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej) pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Mieczysława Szaty. W ramach swojej pracy doktorskiej pt. „Analiza stanu naprężeń w konstrukcji indywidualnego implantu kostnego” opracował model numeryczny oraz procedurę, której celem było poszukiwanie, zoptymalizowanej pod kątem przenoszonych obciążeń, struktury belkowego skafoldu kostnego.

Od 2009 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z mechaniki oraz metod numerycznych w biomechanice.

  • ☎️ +48 71 320 xxxx
  • 🏙️ 50-372 Wrocław, ul. Mariana Smoluchowskiego 25 (budynek B1)
  • 🚪