Identyfikacja własności cyklicznych kompozytu magnetoreologicznego w warunkach ścinania

Publication
XXI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 13-16 października 2004.