Wybrane metody modelowania i identyfikacji złożonych układów dynamicznych

Type
Publication
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr