Opracowanie technologii krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora do związków organicznych ze stopów w zawiesinie

Type
Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Head of the Division