Analiza numeryczna stabilności zespolenia złamania kłykcia kości piszczelowej

Publication
Inżynier i Fizyk Medyczny