Sandwich composites subjected to impact loads by pistol ammunition - ballistic tests and numerical simulations

Maciej Roszak
Maciej Roszak
mgr. inż.
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Head of the Division
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr