Rozciąganie próbek zgodnie z normą PN-EN dla 5 próbek na badany polimer

Type
Dariusz Pyka
Dariusz Pyka
dr inż., adiunkt, Head of the Division
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr