Modele wzrostu defektów w materiale oparte na dwóch fraktalach

Publication
III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały
Dorota Aniszewska
Dorota Aniszewska
dr inż. adiunkt