Multiplikatywna dynamika wzrostu fraktalnych defektów materiałów

Type
Dorota Aniszewska
Dorota Aniszewska
dr inż. adiunkt