Dynamika wzrostu fraktalnych defektów w materiale

Publication
I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007
Dorota Aniszewska
Dorota Aniszewska
dr inż. adiunkt