Użycie metody tablicowej do sterowania nawijarką

Publication
Polimery i kompozyty konstrukcyjne: praca zbiorowa
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt