Próba opisu dynamicznym modelem nieliniowym belki przekładkowej

Publication
XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus