Analiza dynamiczna połączenia kołnierzowego

Publication
Computer aided engineering. IV Międzynarodowa konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus