Wpływ członu mieszanego w charakterystyce sprężysto-tłumiącej na oszacowanie funkcji przejścia dla wybranego układu dynamicznego

Publication
Pojazdy samochodowe. Problemy rozwoju
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr