Badania dynamiczne tłumienia drgań w połączeniach śrubowych z zastosowaniem rezonanasowej metody identyfikacji

Publication
Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. IV Konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus