Identyfikacja nieliniowych charakterystyk tłumienia drgań elementów sprężysto-tłumiących układów mechanicznych przy losowych wymuszeniach impulsowych

Publication
Problemy rozwoju maszyn roboczych. XIII Konferencja naukowa.
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus