Zastosowanie algorytmu FFT do identyfikacji układów dynamicznych

Publication
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr