Wykorzystanie nieliniowych modeli zdegenerowanych w identyfikacji elementów sprężysto-tłumiących maszyn

Publication
Problemy rozwoju maszyn roboczych. XIV Konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus