Analiza modalna masztu wiertnicy powierzchniowej

Publication
Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr