Badania komputerowe pewnego układu zdegenerowanego w aspekcie zastosowań metody bilansu energii i mocy dla złożonych wymuszeń harmonicznych

Publication
Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus