Wykorzystanie metod identyfikacji układów nieliniowych w analizie własności dynamicznych opony

Publication
Problemy rozwoju maszyn roboczych. XX Konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus