Wpływ prędkości referencyjnej na skuteczność działania ABS

Publication
Problemy eksploatacji techniki bojowej oraz kompetencje oficerów logistyki Wojsk Lądowych
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr