Zastosowanie aktuatora magnetostrykcyjnego do eliminacji drgań w pewnym układzie ciągłym

Publication
Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXI konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr