Wpływ parametrów zawieszenia na skuteczność systemu ABS

Publication
Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXII konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr