Identyfikacja właściwości mechanicznych układów poddanych obciążeniom impulsowym w ujęciu nieliniowym modeli dynamicznych

Publication
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr