Badanie tłumienia w materiale o gigantycznej magnetostrykcji

Publication
Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania