Metoda pomiaru tłumienia dla przypadku obciążeń deterministycznych i pseudolosowych

Publication
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…