Badanie i modelowanie izotropowych elastomerów magnetoreologicznych

Publication
Badania eksperymentalne w mechanice ciała stałego