Wykresy w emTeX-u

Abstract

Problem wstawiania wykresów do tekstu przygotowanego w LaTeX-u jest częścią szerszego problemu: integracji tekstu i grafiki. Jak w każdym przypadku problem składa sie z dwu zadań: wyboru narzędzia do przygotowania wykresów (grafik) oraz metody zintegrowania uzyskanych efektów z tekstem. W niniejszym artykule omawiane są różne sposoby wstawiania wykresów, omówienie wad i zalet. Zalety i wady użycia pakietu GLE. Szczegółowa instrukcja użycia GLE. Nie omawiamy tutaj sposobu użycia ani wszystkich możliwych, ani też powszechnie znanych narzędzi (takich jak Matlab czy Mathematica), a dających podobne, czy może czasami lepsze możliwości przygotowania samych wykresów.

Publication
Biuletyn GUST
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…