Emisja akustyczna kompozytowych płyt przekładkowych podczas trójpunktowego zginaniaw

Publication
Przetwórstwo Tworzyw
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt