Opis histerezy (sigma-epsilon) w procesie nisko- i wysokocyklonowego zmęczenia mosiądzu M63

Publication
XV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTiS