Opis własności cyklicznych stali austenitycznych z przemianą martenzytyczną indukowaną odkształceniem plastycznym

Publication
XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS