System komputerowy CAMAC-SM4 do obsługi eksperymentu w mechanice

Publication
VI Konferencja nt. Metody komputerowe w mechanice konstrukcji
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus