Komputerowe przetwarzanie wyników pomiarów tensometrycznych

Publication
VI Konferencja nt. Metody komputerowe w mechanice konstrukcji
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus