Systemy obsługi eksperymentu. Podsystem oprogramowania specjalistycznego 3.2. Trwałość zmęczeniowa Cz. 3. BIMO. Opis zastosowania

Type
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…

Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus