Utrata stabilności złamania trzonu kości udowej po zaopatrzeniu płytą LCP analiza przypadku klinicznego

Publication
Inżynier i Fizyk Medyczny