Metody identyfikacji własności dynamicznych układów mechanicznych dla modelu nieliniowego i o nierównoleglej konfiguracji

Publication
Modelowanie w mechanice. XXIV Sympozjon. Zbiór referatów
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus