Wyznaczenie modelu tłumienia drgań belek stalowych i mosiężnych pewną metodą identyfikacji

Publication
"Sympozjon ""Modelowanie w mechanice""
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus