Określenie odpowiedzi układu dynamicznego przy wykorzystaniu pewnej formuły analitycznej

Publication
Modelowanie w mechanice. XXX Sympozjon
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus