Identyfikacja elementów sprężysto-tłumiących układów mechanicznych z zastosowaniem modeli nieliniowych

Publication
Problemy Maszyn Roboczych
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus