Identyfikacja własności dynamicznych elementów sprężysto-tłumiących układów mechanicznych przy wymuszeniach losowych

Publication
Problemy rozwoju maszyn roboczych. X Konferencja naukowa
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus