Problemy identyfikacji nieliniowego tłumienia drgań w elementach sprężysto-tłumiących układów mechanicznych poddanych losowym wymuszeniom impulsowym

Publication
Problemy rozwoju maszyn roboczych. XII Konferencja naukowa
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus