Identyfikacja nieliniowych układów dynamicznych przy losowych wymuszeniach impulsowych

Publication
Układy dynamiczne – teoria i zastosowania. V Konferencja. Referaty
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus