Identyfikacja nieliniowych charakterystyk tłumienia drgań w układach mechanicznych z wykorzystaniem oprogramowania HP VEE

Publication
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr