Identyfikacja układu dwumasowego z elementami zdegenerowanymi przy dowolnych wymuszeniach dynamicznych

Publication
Górnictwo Odkrywkowe
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Profesor Emeritus