Patent. Polska, nr 223698. Sposób wyznaczania właściwości dyssypatywnych materiałów Int. Cl. G01L 1/00, G01L 5/00, G01N 3/00

Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr