Przebudowa tkanki kostnej w następstwie wymuszeń mechanicznych siłami wyzwalanymi przez aparaty ortodontyczne

Publication
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IV sympozjum