Modelowanie wzmocnienia przy odkształceniu cyklicznym indukującym przemianę martenzytyczną

Publication
III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały