„Knowledge integration community” jako instrument współpracy uniwersytetu z przemysłem

Publication
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…